ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.02.201724.02.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.02.201724.02.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.03.201703.05.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.201712.05.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.07.201711.07.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.08.201721.08.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.09.201722.09.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.201722.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.11.201722.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента