ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
29.12.201514.01.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.01.201621.01.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.01.201627.01.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.02.201612.02.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.03.201621.03.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.03.201622.03.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.201606.04.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.201614.04.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.201624.05.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.201624.05.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.201624.05.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.201631.05.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.08.201619.08.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.08.201622.08.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.12.201607.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.201607.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента