ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
14.05.201315.05.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
02.07.201303.07.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
10.07.201311.07.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
18.10.201329.10.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента