ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Резнiченко Григорiй Григорович СВ № 023015, виданий Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi 03.06.1999 24.03.2012 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Єдиний акцiонер Мiнiстерство iнфраструктури України № 37472062, виданий 24.03.2012 14.02.2011 294 815 068 100.00000000000 % 294 815 068 0 0 0
Усього   294 815 068 100.00000000000 % 294 815 068 0 0 0
Опис