ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Надходження коштiв вiд операцiйної дiяльностi склали 16826 тис.грн. Видатки вiд iнвестицiйної дiяльностi , якi були спрямованi на придбання необоротних активiв, склали 4265 тис.грн. Видатки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали 14609 тис.грн..На кiнець року грошовi кошти пiдприємства знаходились на поточному рахунку - 2 тис.грн.,та в касi пiдприємства в сумi 2тис.грн.