ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 2829.000  X X
Овердрафт  25.03.2011  2829.000  14.500  23.04.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 9552.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 73504.000  X X
Усього зобов'язань X 85885.000  X X


Опис: Термiн погашення податкових та iнших зобовязань у сiчнi - лютому 2012 року.