ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
09.07.2010 №514\1\10 ДКЦПФР UA4000079420 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 294815068 73703767.000 100.0000000
Опис У 2011 роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому та органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску на бiржу та на участь в лiстингу не подавались.