ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 03.07.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
02.07.2012 Призначено Голова ревiзiйної комiсiї Островська Ганна Миколаївна СМ, 183259, 02.11.1999, Вишнiвським МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй областi 0,000
Зміст інформації Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 призначена на посаду голови ревiзiйної комiсiї. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi.
02.07.2012 Призначено Виконуючий обовязки заступника голови правлiння Деремедведь Олег Миколайович СА, 988031, 27.03.1999, Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 0,000
Зміст інформації Згiдно з наказом № 1766 вiд 02.07.2012року призначено виконуючим обовязки заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займав посаду начальника вiзкового цеху з 1999 року.
02.07.2012 Звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Возненко Iнесса Фелiксовна СН, 095327, 15.02.1996, Дарницький РУ ГУМВС в м. Київ 0,000
Зміст інформації Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 349 вiд 22.06.2012 звiльнена з посади голови ревiзiйної комiсiї. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 2004 року.
02.07.2012 Звільнено Заступник голови правлiння Тутов Анатолiй Iванович СА, 822948, 13.08.1998, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi 0,000
Зміст інформації Згiдно з наказом № 610ос вiд 02.07.2012 року звiльнений за власним бажанням у звязку з виходом на пенсiю. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 2004 року.