ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 15.05.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Резнiченко Григорiй Григорович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    17.05.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01056273
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 69095
     Населений пункт Запорiжжя
     Вулиця, будинок Залiзнична,2
     Міжміський код, телефон та факс 0617202004, 0617875298
     Електронна поштова адреса zerz@zp.ukrtel.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 15.05.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 92(1345)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 17.05.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення zerz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 15.05.2012