ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 15.05.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
14.05.2012 Звільнено секретар правлiння Калашник Василь Васильович СЕ, 196682, 07.02.2003, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi 0,000
Зміст інформації Згiдно з наказом №391ос звiльнений за власним бажанням у звязку з виходом на пенсiю. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 2004 року.