ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 01.03.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.03.2017Припинено повноваженняВиконуючий обов’язки голови правлiнняРуденко Ольга ОлександрiвнаАМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/15 Ком.т. вiд 01.03.2017 року про внесення змiн до кадрових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Руденко Ольги Олександрiвни члена правлiння з 01.03.2017 р. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi в.о.голови правлiння перебувала з 11.05.2016 р.
01.03.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняГуляєв Олег Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/15 Ком.т. вiд 01.03.2017 року про внесення змiн до кадрових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Гуляєва Олега Володимировича з 01.03.2017 р. згiдно п.5 статтi 41 КЗпП (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 11.05.2016 р.
01.03.2017ПризначеноГолова правлiнняГавриленко Сергiй ОлександровичАК, 267971, 02.10.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/15 Ком.т. вiд 01.03.2017 року про внесення змiн до кадрових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити головою правлiння Гавриленка Сергiя Олександровича з 01.03.2017 р. на умовах контракту строком на 1 рiк. Паспорт АК 267971 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 02.10.1998 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: Генеральний директор ЗАО «Трубосталь» (з 19.12.2006 по 30.01.2014р.), генеральний директор ТОВ «Iнтер Кар Груп» (з 09.01.2014 по 02.12.2014 р.), заступник головного iнженера з нової технiки, (з 01.02.2016) перший заступник директора ДП «НВК «Електровозобудування» (з 05.12.2014 по 28.03.2017 р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.