ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.05.2016

Особлива інформація на 11.05.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.05.2016Припинено повноваженняВиконуючий обов’язки голови правлiнняКоваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича члена правлiння, з 11.05.2016 р. Паспорт СВ №653843 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.04.2016 р.
11.05.2016ПризначеноЧлен правлiнняРуденко Ольга ОлександрiвнаАМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити члена правлiння Руденко Ольгу Олександрiвну з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника служби з управлiння майновими та земельними ресурсами ДП "Приднiпровська залiзниця" з 07.02.2008 по 02.07.2015 р., помiчником голови правлiння з комерцiйних та фiнансових питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 03.07.2015 по 08.07.2015 р., виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 09.07.2015 по 18.08.2015 р. з 19.08.2015 р. заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод».
11.05.2016ПризначеноЧлен правлiнняГуляєв Олег Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити члена правлiння Гуляєва Олега Володимировича з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. (не надав згоди на розкриття паспортних даних) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: вiйськова служба в Управлiннi служби безпеки України в Донецькiй областi (з 07.2010 р. по 07.2012 р.); вiйськова служба в Управлiннi державної охорони України (з 07.2012 р. по 04.2015 року); заступник начальника регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця" (з 12.2015).
11.05.2016ОбраноВиконуючий обов’язки голови правлiнняРуденко Ольга ОлександрiвнаАМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - обрати виконуючим обов’язки голови правлiння Руденко Ольгу Олександрiвну з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника служби з управлiння майновими та земельними ресурсами ДП "Приднiпровська залiзниця" з 07.02.2008 по 02.07.2015 р., помiчником голови правлiння з комерцiйних та фiнансових питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 03.07.2015 по 08.07.2015 р., виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 09.07.2015 по 18.08.2015 р. з 19.08.2015 р. заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.