ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.05.2016

Особлива інформація на 26.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2016Припинено повноваженняВиконуючий обов’язки голови правлiнняВинник Олег МиколайовичВА, 039056, 20.10.1995, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Винника Олега Миколайовича, (протокол 21) з 26.04.2016 року. Паспорт ВА № 039056 виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 20.10.1995 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.06.2015 року.
26.04.2016ОбраноВиконуючий обов’язки голови правлiнняКоваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - обрати виконуючим обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича члена правлiння з 26.04.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, з 22.05.2014 року перебував на посадi виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» по 06.07.2014 р., з 07.07.2014 перший заступник голови правлiння-головний iнженер ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод», з 19.02.2015 по 16.04.2015 р. був виконуючий обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiння Коваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 26.04.2016 р. Паспорт СВ №653843 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.07.2014 року.
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняРуденко Ольга ОлександрiвнаАМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Руденко Ольги Олександрiвни з 26.04.2016 р. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 19.08.2015 року. На посаду нiкого не призначено.
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняЛiщенко Тетяна ЮрiївнаАЕ, 570968, 27.05.1997, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Лiщенко Тетяни Юрiївни з 26.04.2016 р. Паспорт АЕ 570968 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.05.1997 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 04.11.2015 року. На посаду нiкого не призначено.
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняГорєлова Вiталiй ВасильовичСВ, 654210, 01.03.2002, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Горєлова Вiталiя Васильовича з 26.04.2016 р. Паспорт СВ 654210 Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi 01.03.2002 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 27.08.2013 року. На посаду нiкого не призначено.
26.04.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняШтепа Олександр ГригоровичСВ, 302114, 14.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена правлiння Штепи Олександра Григоровича з 26.04.2016 р. Паспорт СВ 302114 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 14.12.2000 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 12.08.2015 року. На посаду нiкого не призначено.
26.04.2016ПризначеноЧлен правлiнняКоваль Вiталiй Кирилович СВ, 653843, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити члена правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 26.04.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, з 22.05.2014 року перебував на посадi виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» по 06.07.2014 р., з 07.07.2014 перший заступник голови правлiння-головний iнженер ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод», з 19.02.2015 по 16.04.2015 р. був виконуючий обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.