ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.11.2015

Особлива інформація на 04.11.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.11.2015ПризначеноВиконуючий обов'язки заступника голови правлiння з економiчних питаньЛiщенко Тетяна ЮрiївнаАЕ, 570968, 27.05.1997, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №1167-ОС вiд 04.11.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з економiчних питань Лiщенко Тетяну Юрiївну з 04.11.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт АЕ № 570968 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 27.05.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника генерального директора з фiнансових питань ТОВ «Мобайл Трейд Груп» з 01.09.2009 по 30.04.2013 р., заступника директора з розвитку ТОВ «ТОТ Групп Україна» з 01.06.2013 по 30.04.2014 р., головного бухгалтера ТОВ «Глобал Облiк» з 01.08.2014 по 12.12.2014 р., головного бухгалтера ТОВ «Оптимус Групп» з 01.05.2014 по 31.07.2014 р., перебувала на облiку в Днiпропетровському обласному центрi зайнятостi з 12.03.2015 по 30.09.2015 р., помiчника голови правлiння з фiнансових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» з 05.10.2015 по 03.11.2015 р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.