ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.01.2016

Особлива інформація на 26.01.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н26.01.2016Мiнiстерство iнфраструктури України374720621000
Зміст інформації:
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 "Про утворення публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця" Мiнiстерством iнфраструктури України (код згiдно з ЄДРПОУ 37472062, мiсцезнаходження м. Київ, проспект Перемоги, 14, поштовий iндекс 01135) передано акцiї ПрАТ "ЗЕРЗ" загальною кiлькiстю 294815068 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу товариства, ПАТ "Укрзалiзниця". Виписка про стан рахунку в цiнних паперах на 25.01.2016, складена АТ "Ощадбанк" 26.01.2016 та надана Товариству 26.01.2016.
2д/н26.01.2016Публiчне акцiонерне товариство "Українська залiзниця"400758150100
Зміст інформації:
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 "Про утворення публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця", 100 вiдсоткiв акцiй ПрАТ "ЗЕРЗ" загальною кiлькiстю 294815068 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, внесено до статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Українська залiзниця" (код згiдно з ЄДРПОУ 40075815, мiсцезнаходження м. Київ, вул. Тверська, 5, поштовий iндекс 03680). Виписка про стан рахунку в цiнних паперах на 25.01.2016, складена АТ "Ощадбанк" 26.01.2016 та надана Товариству 26.01.2016.