ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 14.01.2016

Особлива інформація на 29.12.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.12.2015Припинено повноваженняГолова наглядової радиСєроштан Сергiй ОлександровичСО, 696193, 02.06.2000, Шевченкiвським РУ ГУМВС м. Київ 0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу спостережних рад вiд 29.12.2015 року №207 про внесення змiн до персонального складу наглядових рад. - припинити повноваження голови наглядової ради Сєроштана Сергiя Олександровича з 29.12.2015 року. Паспорт СО №696193 виданий Шевченкiвським РУ ГУМВС м. Київ 02.06.2000 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 18.10.2012 року.
29.12.2015ОбраноЧлен наглядової радиТкаченко Євген ВалентиновичКЕ, 644856, 29.05.1997, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання спiльної постiйно дiючої комiсiї Мiнiстерства економiки, Мiнiстерства фiнансiв та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу спостережних рад вiд 29.12.2015 року №207 про внесення змiн до персонального складу наглядових рад. - обрано членом наглядової ради Ткаченка Євгена Валентиновича з 29.12.2015 року безстроково. Паспорт КЕ 644856 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 29.05.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi головного iнженера Головного управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi останнi 5 рокiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.