ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 16.09.2015

Особлива інформація на 16.09.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.09.2015ПризначеноВиконуючий обов'язки головного бухгалтераДимченко Оксана ОлександрiвнаСВ, 155894, 12.02.2000, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №937-ОС вiд 16.09.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера Димченко Оксану Олександрiвну з 16.09.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СВ № 155894 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 12.02.2000 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера ПП «АМ-Мастер» з 12.03.2010 по 08.06.2011р., головного бухгалтера ТОВ «Максгуд компанi» з 09.06.2011 по 08.10.2012 р., головного бухгалтера ТОВ «Елсим» з 01.03.2012 по 30.04.2014 р., головного бухгалтера ТОВ «Максгуд компанi» з 24.09.2013 по 01.10.2014 р., головного бухгалтера ТОВ «Триалметалгруп» з 02.03.2015 по 21.08.2015 р., бухгалтера 1 категорiї ПрАТ «ЗЕРЗ» з 01.09.2015 по 15.09.2015 р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.