ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.06.2015

Особлива інформація на 25.06.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.06.2015ЗвільненоВиконуючий обов’язки голови правлiнняОсуховський Андрiй СеменовичАО, 043928, 20.07.2012, Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 106-О вiд 25.06.2015 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод": - звiльнити вiд виконання обов’язкiв голови правлiння Осуховського Андрiя Семеновича, згiдно п.2 ст.36 КзПП України з 25.06.2015 року. Паспорт АО № 043928 виданий Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi 20.07.2012 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 16.04.2015 року.
25.06.2015ПризначеноВиконуючий обов’язки голови правлiнняВинник Олег МиколайовичВА, 039056, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 106-О вiд 25.06.2015 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод": - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Винника Олега Миколайовича з 26.06.2015 р. на перiод до призначення його керiвником цього товариства в установленому законодавством порядку. Паспорт ВА № 039056 виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi 20.10.1995 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi голови правлiння ЗАТ «Горлiвський авторемонтний завод» з 13.05.2010 по 22.10.2010 р., директором ТОВ «Днiпропетровський автобусний завод» з 23.02.2011 по 27.12.2013 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.