ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Особлива інформація на 16.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2015Припинено повноваженняВиконуючий обов'язки першого заступника голови правлiння - головний iнженерФiрман Володимир МихайловичСА, 427871, 18.03.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з поданою заявою та наказом по пiдприємству №291ос вiд 16.04.2015 року. - припинено повноваження виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера Фiрмана Володимира Михайловича, головного механiка з 16.04.2015 року. Паспорт СА №427871 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 18.03.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 23.02.2015 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.