ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Особлива інформація на 15.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2015Припинено повноваженняВиконуючий обов'язки голови правлiння Коваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 55-О вiд 15.04.2015 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод": - припинено повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича, першого заступника голови правлiння-головного iнженера з 16.04.2015 року. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 19.02.2015 року.
15.04.2015ПризначеноВиконуючий обов’язки голови правлiнняОсуховський Андрiй СеменовичАО, 043928, 20.07.2012, Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 55-О вiд 15.04.2015 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод": - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Осуховського Андрiя Семеновича з 16.04.2015 р. на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Паспорт АО № 043928 виданий Днiпропетровським РВ ГУМВС України в Днiпропетровськiй областi 20.07.2012 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника генерального директора з економiки та зовнiшньоекономiчним зв’язкам ДП «Днiпропетровський науково-виробничй комплекс «Електровозобудування» з 14.03.2006 по 29.05.2012 р., заступника директора з економiки ДП «Днiпропетровський науково-виробничй комплекс «Електровозобудування» з 21.07.2014 по 01.09.2014 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.