ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.02.2015

Особлива інформація на 25.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноВиконуючий обов'язки заступника голови правлiння з комерцiйних питаньЧепурной Олександр ЛеонiдовичСА, 497374, 15.07.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №96ос вiд 24.02.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань Чепурного Олександра Леонiдовича з 24.02.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СА №497374 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15.07.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника вiддiлу маркетингу та збуту ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 26.01.2004 по 14.05.2012 р., помiчником голови правлiння ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 15.05.2012 по 14.05.2013 р., комерцiйний директор ТОВ «Сварком-iнновацiя» з 10.06.2013 по 13.10.2014 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.