ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.02.2015

Особлива інформація на 25.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноВиконуючий обов'язки першого заступника голови правлiння - головний iнженерФiрман Володимир МихайловичСА, 427871, 18.03.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №92ос вiд 23.02.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння – головного iнженера Фiрмана Володимира Михайловича з 23.02.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СА №427871 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 18.03.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi головного механiка ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 21.11.2005 по 23.09.2013 р., iнженер з ремонту ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 24.09.2013 по 21.10.2014 р., головний механiк ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.10.2014 по 22.02.2015 р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.