ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 29.05.2014

Особлива інформація на 29.05.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноВиконуючий обов'язки заступника голови правлiння з комерцiйних питаньЄрмаков Леонiд ФедоровичМА, 347225, 08.12.1997, Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №516ос вiд 28.05.2014 року у зв’язку з iснуючою вакансiєю - призначено на посаду виконуючого обов'язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань Єрмакова Леонiда Федоровича до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт МА №347225 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi 08.12.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi головного iнженера служби матерiально-технiчного забезпечення Пiвденно-Захiдна залiзниця з 12.12.2005 по 06.12.2011 р., з 08.02.2012 по 09.05.2012 р. перебував на облiку в Київськом мiськом центрi зайнятостi Голосiївського р-н., з 10.05.2012 р. Заступник начальника господарського управлiння ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна", з 28.05.2012 р. переведений начальником господарського управлiння ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна", з 01.06.2012 переведений директором адмiнiстративно-господарського депортаменту ПАТ "Державна продовольча-зернова корпорацiя Україна" по 14.04.2014.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.