ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 19.05.2014

Особлива інформація на 19.05.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоВиконуючий обов'язки голови правлiнняБондаренко Вiталiй ПетровичАН, 709290, 28.05.2008, Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 71-О вiд 15.05.2014 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод". - звiльнено з посади виконуючий обов'язки голови правлiння Бондаренка Вiталiя Петровича з 15.05.2014 року. Паспорт АН № 709290 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.05.2008 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови правлiння перебував з 26.03.2013 по 25.03.2014 року, виконуючого обов'язки голови правлiння з 26.03.2014 по 15.05.2014 року.
д/нПризначеноВиконуючий обов'язки голови правлiнняПолiтикiн Геннадiй ВолодимировичМК, 580396, 26.11.1998, Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 71-О вiд 15.05.2014 року про керiвника ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Полiтикiна Геннадiя Володимировича з 16.05.2014 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом. Паспорт МК №580396 виданий Щоським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 26.11.1998 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника служби матерiально-технiчного забезпечення Пiвденно-захiдної залiзницi з 30.12.2005 по 06.05.2011 року, заступника директора з комерцiйних питань ТОВ "ВКК "Трансенергопром" з 23.05.2011 по 20.03.2012, помiчником голови правлiння з безпеки приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.04.2014 по 15.05.2014 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.