ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.02.2014

Особлива інформація на 24.02.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоПерший заступник голови правлiння - головний iнженерФедюченко Сергiй ВiкторовичСА, 837700, 15.09.1998, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 147-ОС вiд 19.02.2014 року - звiльнено з посади першого заступника голови правлiння – головного iнженера Федюченко Сергiя Вiкторовича за власним бажанням. Паспорт СА № 837700 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 15.09.1998 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 24.10.2003 року.
д/нПризначено Виконуючий обов'язки першого заступника голови правлiння-головний iнженерРогов Сергiй ВалерiйовичСА, 476962, 31.05.1997, Мелiтопольським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 234 вiд 19.02.2014 року у зв’язку з iснуючою вакансiєю призначено виконуючим обов’язки першого заступника голови правлiння – головного iнженера Рогова Сергiя Валерiйовича до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Паспорт СА № 476962 виданий Мелiтопольським РВ УМВС в Запорiзькiй областi 31.05.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi головного iнженера ПП «Хортиця – Iнтерм».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.