ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 09.12.2019

Особлива інформація на 09.12.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.12.2019Припинено повноваженняГолова наглядової ради – представник акцiонераБойко Григорiй Анатолiйовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - припинено повноваження голови наглядової ради – представника акцiонера Бойко Григорiя Анатолiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.08.2018 р. На посаду нiкого не призначено.
09.12.2019Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераЖайворонок Iнна Русланiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Жайворонок Iнни Русланiвни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 20.11.2017 р.
09.12.2019Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераНазарук Олег Васильовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 13.11.2018 р.
09.12.2019Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераЯворський Сергiй Михайловичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Яворського Сергiя Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 19.10.2018 р.
09.12.2019ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераБуреш Франтiшекд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Буреша Франтiшека (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння Чеськi залiзницi i фiлiї, Член правлiння АТ "Укрзалiзниця".
09.12.2019ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераНазарук Олег Васильовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння – начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Житомирськiй обл., заступник начальника Управлiння – начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Рiвненськiй обл., в.о. директора Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалiзниця», директор Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ «Укрзалiзниця».
09.12.2019ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераГоловко Ганна Василiвнад/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411: - обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Головко Ганну Василiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу Департаменту реформування та корпоративного розвитку, начальник вiддiлу Департаменту корпоративного управлiння, начальник вiддiлу Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ «Укрзалiзниця».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.