ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 02.07.2019

Особлива інформація на 21.06.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.06.2019ОбраноЧлен правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №16/2019 вiд 21.06.2019 року про продовження строку контрактiв, укладених з членами правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Горобця Миколу Павловича, продовжити строк контракту вiд 21.03.2019 р. до 31.07.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
21.06.2019ОбраноТимчасово виконуючий обов’язки голови правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №16/2019 вiд 21.06.2019 року про продовження строку контрактiв, укладених з членами правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано тимчасово виконуючим обов’язки голови правлiння Горобця Миколу Павловича з 01.07.2019 р. до 31.07.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
21.06.2019ОбраноЧлен правлiнняФiлiппов Юрiй Олександровичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №16/2019 вiд 21.06.2019 року про продовження строку контрактiв, укладених з членами правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Фiлiппова Юрiя Олександровича, продовжити строк контракту вiд 13.03.2019 р. до 31.07.2019 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiки та фiнансiв Донецький казенний завод хiмiчних виробiв; головний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки, директор з фiнансiв ТОВ «Мако-Iнвест»; директор з економiчних та соцiальних питань ПрАТ «ЗЕРЗ»; член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.