ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.01.2019

Особлива інформація на 18.01.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.01.2018Припинено повноваженняГолова правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №1/2019 вiд 18.01.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження голови правлiння Горобця Миколу Павловича з 20.01.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.08.2018 року.
18.01.2018Припинено повноваженняЧлен правлiнняНичипоренко Олег Вiкторович д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №1/2019 вiд 18.01.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 20.01.2019 р. згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 21.10.2018 року.
18.01.2018ОбраноЧлен правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №1/2019 вiд 18.01.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.01.2019 р. на умовах контракту строком по 20.02.2019 року. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
18.01.2018ОбраноВиконуючий обов’язки голови правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №1/2019 вiд 18.01.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано виконуючим обов’язки голови правлiння Горобця Миколу Павловича з 21.01.2019 р. до обрання голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» в установленому порядку. Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємовiдносин з машинобудiвним пiдприємством ПрАТ «Донецьксталь» металургiйний завод», начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ «ЗЕРЗ», Голова правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ».
18.01.2018ОбраноВиконуючий обов’язки члена правлiнняНичипоренко Олег Вiкторовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №1/2019 вiд 18.01.2019 року внесено змiни до персонального складу посадових осiб ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано виконуючим обов’язки члена правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 22.01.2019 року на час виконання членом правлiння (Горобцем М.П.) обов’язкiв голови правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", Член правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ», радник ПрАТ «ЗЕРЗ».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.