ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 22.08.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЗаступник голови правлiння з виробництваКоваль Вiталiй КириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - звiльнено з посади заступника голови правлiння з виробництва Коваля Вiталiя Кириловича. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 2006 року.
д/нПризначеноЗаступник голови правлiння з виробництваГорєлов Вiталiй ВасильовичСВ, 654210, 01.03.2002, Жовтневим РВ УМВС в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з виробництва Горєлова Вiталiя Васильовича з 27.08.2013 року. Паспорт СВ № 654210 виданий Жовтневим РВ УМВС в Запорiзькiй областi 01.03.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника складального цеху пiдприємства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )