ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 05.11.2018

Особлива інформація на 19.10.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.10.2018Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїГоловченко Дмитро Миколайовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження голови ревiзiйної комiсiї Головченка Дмитра Миколайовича з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 02.02.2017 року. На посаду нiкого не призначено.
19.10.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїКозира В'ячеслав Станiславовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження члена ревiзiйної комiсiї Козири В'ячеслава Станiславовича з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 01.02.2017 року.
19.10.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїГорбань Тетяна Петрiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження члена ревiзiйної комiсiї Горбань Тетяни Петрiвни з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.02.2017 року.
19.10.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїДовбня Сергiй Миколайовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження члена ревiзiйної комiсiї Довбнi Сергiя Миколайовича з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 01.02.2017 року.
19.10.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїБiлан Iгор Вiталiйовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бiлана Iгоря Вiталiйовича з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 01.02.2017 року.
19.10.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїХанчич Тетяна Олександрiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинити достроково повноваження члена ревiзiйної комiсiї Ханчич Тетяни Олександрiвни з 19.10.2018 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.02.2017 року.
19.10.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїБондаренко Дмитро Сергiйовичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Бондаренко Дмитра Сергiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор, старший ревiзор регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту Управлiння внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «Укрзалiзниця».
19.10.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїШульгiн Геннадiй Олександровичн/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Шульгiна Геннадiя Олександровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
19.10.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїПоваляєва Наталя Володимирiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Поваляєву Наталю Володимирiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця», заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
19.10.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїЄрмоленко Юлiя Григорiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Єрмоленко Юлiю Григорiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Пiвденна-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
19.10.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїКучукова Лариса Олександрiвнан/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №71-3/78-15 вiд 19.10.2018 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом ревiзiйної комiсiї Кучукову Ларису Олександрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 19.10.2018 року (протокол №71-3/78-15) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї «Пiвденна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.