ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 04.09.2018

Особлива інформація на 31.08.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.08.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїТодоренко Свiтлана Андрiївнад/н0
Зміст інформації:
Згiдно заяви Тодоренко Свiтлани Андрiївни вiд 17.08.2018 р. про припинення повноваження члена ревiзiйної комiсiї за власним бажанням: - припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Тодоренко Свiтлани Андрiївни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 31.08.2018 р. вiдповiдно до п.п.1 пункту 5.3 Положення про ревiзiйну комiсiю, без рiшення вищого органу повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 01.02.2017 р. На посаду нiкого не призначено.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.