ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.11.2017

Особлива інформація на 21.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.11.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераБужор Олександр Яковичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Бужора Олександра Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 17.11.2017 р. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 15.11.2016 р.
21.11.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераНємцов Микола Миколайовичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Нємцова Миколу Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 17.11.2017 р. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 15.11.2016 р.
21.11.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераЛогвiнов Георгiй Валерiйовичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Логвiнова Георгiя Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 17.11.2017 р. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 15.11.2016 р.
21.11.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераСмирнов Євген Валерiйовичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Смирнова Євгена Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 17.11.2017 р. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 26.04.2017 р.
21.11.2017ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераПалiй Михайло Павлович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Палiя Михайло Павловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Ей Сi Ай Україна", заступник фiнансового директора ТОВ "Ренд Р Коммодiтiз", заступник фiнансового директора ТОВ "Торговий дiм "Вагонзавод", директор з розвитку ТОВ "Феррум Iмпекс", генеральний директор ТОВ "АТЛАС ЮКРЕЙН", керiвник проекту Проектного офiсу ПАТ "Укрзалiзниця".
21.11.2017ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераКовтун Володимир Васильович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Ковтуна Володимира Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба безпеки України, провiдний iнженер, заступник начальника, директор Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".
21.11.2017ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераКрот Володимир Степанович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Крота Володимира Степановича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник, начальника Головного управлiння безпеки руху Укрзалiзницi, начальник Головного управлiння безпеки руху-головний ревiзор з безпеки руху Укрзалiзницi, начальник Департаменту безпеки руху-головний ревiзор з безпеки руху Укрзалiзницi, Директор з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця".
21.11.2017ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераЖайворонок Iнна Русланiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Жайворонок Iнну Русланiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", юрист ТОВ "АРСАН", провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.