ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.07.2010№514\1\10ДКЦПФРUA4000079420Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2529481506873703767100
За 9 мiсяцiв 2017 року емiсiя, торгiвля цiнними паперами на бiржовому та органiзацiйно-оформленому ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску та участь в лiстингу не подавались. Спосiб розмiщення - .