ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гавриленко Сергiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 267971, 02.10.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебув на посадi перший заступник директора ДП «НВК «Електровозобудування».
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/15 Ком.т. вiд 01.03.2017 року про внесення змiн до кадрових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити головою правлiння Гавриленка Сергiя Олександровича з 01.03.2017 р. на умовах контракту строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Член правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Ольга Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перебувала на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння на ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/15 Ком.т. вiд 01.03.2017 року про внесення змiн до кадрових питань ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Руденко Ольги Олександрiвни члена правлiння з 01.03.2017 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi в.о.голови правлiння перебувала з 11.05.2016 р. Член правлiння вiд 11.05.2016 р. протокол №24 на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi.


Посада Член правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вiталiй Кирилович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi виконуючого обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича члена правлiння, з 11.05.2016 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.04.2016 р. Член правлiння вiд 26.04.2016р. протокол №21 на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi.


Посада Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №1163ос вiд 19.08.2016 року - призначено на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера з 19.08.2016 року до узгодження кандидатури з вищим органом товариства ПАТ «Укрзалiзниця». Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.02.2000 по 18.08.2016 р.


Посада Голова наглядової ради - представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчек Желько
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор по персоналу STARLIGHTMEDIA
Опис Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №5 вiд 28.11.2016 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано головою наглядової ради – представником акцiонера Марчека Желько (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 28.11.2016 р. (протокол №5) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi члена правлiння ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член наглядової ради - представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нємцов Микола Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник начальника Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалызниця"
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Нємцова Миколу Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi виконуючий обов'язки Директора з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член наглядової ради - представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бужор Олександр Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 34
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Укрзалiзниця"
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Бужора Олександра Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член наглядової ради - представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логвiнов Георгiй Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу Головного управлiння локомотивного господарства Укрзалiзниця
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Логвiнова Георгiя Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi начальник вiддiлу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член наглядової ради - представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смирнов Євген Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1981
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник начальника Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця"
Опис Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/19-3 вiд 26.04.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 10.05.2017 р. №1838. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Смирнова Євгена Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 26.04.2017 р. (рiшення акцiонера 69-3/19-3) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi перший заступник директора Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головченко Дмитро Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1973
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
Опис Згiдно з рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ» протокол №1 вiд 02.02.2017 року про обрання голови ревiзiйної комiсiї. - обрано головою ревiзiйної комiсiї Головченка Дмитра Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 02.02.2017 року (протокол №1) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тодоренко Свiтлана Андрїївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний фахiвець Фiнансово-економiчного Департаменту Укрзалiзницi
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Тодоренко Свiтлану Андрїївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi головний фахiвець Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козира В’ячеслав Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Козиру В'ячеслава Станiславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi старший ревiзор Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбань Тетяна Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби локомотивного господарства регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Горбань Тетяну Петрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу аналiтико-цiнової роботи регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довбня Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1960
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 40
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтент не володiє iнформацiєю про попередю посаду, останiх п ять рокiв перебуває на посадi начальник сектору майнових та земельних ресурсiв Запорiзької дирекцiї залiзничних перевезень регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Довбню Сергiя Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi начальник сектору майнових та земельних ресурсiв Запорiзької дирекцiї залiзничних перевезень регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлан Iгор Вiталiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1967
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтент не володiє iнформацiєю про попередю посаду, останiх п ять рокiв перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу ремонту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця"
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Бiлана Iгоря Вiталiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу ремонту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця".


Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ханчич Тетяна Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1964
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Економiст Фiнансово-економiчного департаменту Укрзалiзницi
Опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Ханчич Тетяну Олександрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi провiдний економiст Департаменту економiки, планування та бюджетування ПАТ "Укрзалiзниця".* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.