ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати52.96
2Оплата працi28.41
3Соцiальнi вiдрахування6.41
4Iншi операцiйнi витрати10.34


* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.