ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38520462
Місцезнаходження 69036, м.Запорiжжя, вул. пр.Ленiна, буд. 170-Б, прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4549
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013
Міжміський код та телефон (061) 2131745
Факс (061) 2135760
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал аудит" надало послуги iз складання аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi нашого товариства.