ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Д"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38520462
Місцезнаходження 69057, м.Запорiжжя, вул. Перемоги, буд. 131-Б, оф. 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4549
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013
Міжміський код та телефон (061) 2135760
Факс (061) 2135760
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Д" надало послуги iз складання аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi нашого товариства.