ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Виконуючий обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чепурной Олександр Леонiдович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 497374, 15.07.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi комерцiйного директора ТОВ «Сварком-iнновацiя».
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №96ос вiд 24.02.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань Чепурного Олександра Леонiдовича з 24.02.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Виконуючий обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фiрман Володимир Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 427871, 18.03.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1961
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi головного механiка ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №92ос вiд 23.02.2015 року. - призначено на посаду виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння – головного iнженера Фiрмана Володимира Михайловича з 23.02.2015 року до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Виконуючий обов’язки голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вiталiй Кирилович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».
Опис Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 18-О вiд 16.02.2015 року про керiвника. - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 19.02.2015 р. на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з економiчних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бовкуненко Лариса Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 652182, 23.01.2002, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займала посаду головного бухгалтера.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду призначена з 31.07.2001 року згiдно наказу № 399К вiд 31.07.2001 року безстроково.


Посада Заступник голови правлiння з виробництва
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горєлов Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 654210, 01.03.2002, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника складального цеху на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з виробництва з 27.08.2013 року безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з кадрових питань та побуту
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фомiнов Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 157319, 26.03.1996, Шевченкiвський РВ УМВС в Запорiзькiй областi.
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 3140 вiд 05.11.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту з 05.11.2013 року безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Ольга Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 802816, 20.04.2000, Тальнiвський РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №1267- ОС вiд 16.09.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера безстроково . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєроштан Сергiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 696193, 02.06.2000, Шевченкiвським РУ ГУМВС м. Київ
Рік народження** 1949
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 47
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Сєроштан Сергiй Олександрович – голова наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури України.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кручинiна Ольга Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 265260, 16.07.1996, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Кручинiна Ольга Миколаївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами та державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зотова Євгенiя Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 113970, 02.03.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Зотова Євгенiя Анатолiївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника Запорiзького вiддiлення АБ "Експрес-Банк".


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiсарєв Роман Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 238073, 19.09.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Пiсарев Роман Анатолiйович - член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду першого заступника начальника Головного управлiння промисловостi та розвитку iнфраструктури Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнський РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. До призначення на посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод» працювала бухгалтером на тому ж товариствi.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 205 вiд 23.09.2013 року: введена до складу наглядової ради: - Ворушило Свiтлана Олександрiвна – членом наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод».


Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островська Ганна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 183259, 02.11.1998, Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени ревiзiйної комiсiї являються представниками Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє. Голова та члени ревiзiйної комiсiї є посадовими особами товариства, крiм представника Вищого органу Товариства та представника контрольно-ревiзiйного управлiння України або Державної податкової адмiнiстрацiї України
Опис Згiдно з наказом № 349 вiд 22.06.2012 призначена головою ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного Управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.