ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1матерiальнi витрати48.3
2оплата працi27.3
3соцiальнi вiдрахування10.5
4iншi операцiйнi витрати10.9


* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.