ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островська Ганна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 183259, 02.11.1998, Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени ревiзiйної комiсiї являються представниками Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє. Голова та члени ревiзiйної комiсiї є посадовими особами товариства, крiм представника Вищого органу Товариства та представника контрольно-ревiзiйного управлiння України або Державної податкової адмiнiстрацiї України
Опис Згiдно з наказом № 349 вiд 22.06.2012 призначена головою ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного Управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнський РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова та члени наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. До призначення на посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод» працювала бухгалтером на тому ж товариствi.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 205 вiд 23.09.2013 року: введена до складу наглядової ради: - Ворушило Свiтлана Олександрiвна – членом наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника головного бухгалтера приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод».


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiсарєв Роман Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 238073, 19.09.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Пiсарев Роман Анатолiйович - член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду першого заступника начальника Головного управлiння промисловостi та розвитку iнфраструктури Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї.


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зотова Євгенiя Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 113970, 02.03.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Зотова Євгенiя Анатолiївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника Запорiзького вiддiлення АБ "Експрес-Банк".


Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кручинiна Ольга Микола\вна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 265260, 16.07.1996, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введена до складу наглядової ради: - Кручинiна Ольга Миколаївна – член наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами та державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Ольга Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 802816, 20.04.2000, Тальнiвський РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству №1267- ОС вiд 16.09.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера безстроково . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєроштан Сергiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 696193, 02.06.2000, Шевченкiвським РУ ГУМВС м. Київ
Рік народження** 1949
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради являється представником Держави, як єдиного акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
Опис Згiдно з протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України для затвердження персонального складу наглядових рад № 202 вiд 18.10.2012 року введен до складу наглядової ради: - Сєроштан Сергiй Олександрович – голова наглядової ради безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiнфраструктури України.


Посада Заступник голови правлiння з кадрових питань та побуту
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фомiнов Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 157319, 26.03.1996, Шевченкiвський РВ УМВС в Запорiзькiй областi.
Рік народження** 1959
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 3140 вiд 05.11.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту з 05.11.2013 року безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з економiчних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бовкуненко Лариса Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 652182, 23.01.2002, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займала посаду головного бухгалтера.
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду призначена з 31.07.2001 року згiдно наказу № 399К вiд 31.07.2001 року безстроково.


Посада Заступник голови правлiння з виробництва
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горєлов Вiталiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Св, 654210, 01.03.2002, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1963
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника складального цеху на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з виробництва з 27.08.2013 року безстроково. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осуховський Сергiй Семенович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 978153, 12.12.1997, Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi.
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi комерцiйного директора Державного пiдприємства "Днiпропетровський електровозобудiвний завод".
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 1888 вiд 15.07.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань Осуховського Сергiя Семеновича з 15.07.2013 року безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Посада Виконуючи обовязки голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Вiiталiй Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 709290, 28.05.2008, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
Рік народження** 1966
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi голови правлiння приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає .Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 45-О вiд 21.03.2013 року був призначен на посаду голови правлiння з 26.03.2013 року на умовах контракту до 25.03.2014 року включно . З 26.03.2014 призначен виконуючим обовязки голови правлiнням у звязку з закiнченням термiну дiї контракту


Посада Виконуючий обовязки першого заступника голови правлiння-головний iнженер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рогов Сергiй Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 476962, 31.05.1997, Мелiтопольський РВ УМВС в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi головного механiка приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Опис Згiдно з наказом по пiдприємству № 234 вiд 19.02.2014 року у зв’язку з iснуючою вакансiєю призначено виконуючим обов’язки першого заступника голови правлiння – головного iнженера Рогова Сергiя Валерiйовича до узгодження кандидатури з Мiнiстерством iнфраструктури України.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.