ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування особи ПАТ "Ощадбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи 00032129
Місцезнаходження особи м. Київ вул.Госпiтальна,12-г
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№579803
Дата видачі ліцензії 09.08.2011
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444264386
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис Надалi плануємо спiвпрацю з ПАТ"Ощадбанк"
 
Найменування особи Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи 30370711
Місцезнаходження особи м. Київ вул. Гринченка,3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№581322
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791152
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Надалi плануємо спiвпрацю з Нацiональним депозитарiєм України.