ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв (МСФЗ) не складається.