ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Титульний аркуш звіту

Посада особи емітента, яка підписує звіт емітента Голова правлiння
ПІБ посадової особи, яка підписує звіт емітента Резнiченко Григорiй Григорович
Дата підписання звіту 24.10.2012
Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
Емітент:  
  акціонерне товариство, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу так
  державне (національне) акціонерне товариство ні
  холдингова компанія, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ні
  підприємство, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного періоду ні
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Чи здійснив емітент відкрите розміщення облігацій підприємств ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення іпотечних облігацій ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення іпотечних сертифікатів ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення сертифікатів ФОН ні
Поштовий індекс 69095
Населений пункт емітента м. Запорiжжя
Вулиця, будинок вул. Залiзнична, буд. 2
Міжміський код та телефон емітента 061-720-20-04
Факс емітента 061-787-52-98
Електронна поштова адреса емітента* zerz@zp.ukrtel.net
Дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2012
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація zerz.pat.ua
Дата розміщення на сторінці в Інтернет 24.10.2012
* не вказується емітентами, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та облігацій підприємств;